baner1

Według globalnego, 15-ego raportu bezpieczeństwa informacji firmy Ernst&Young (Fighting to close the Gap) 77% firm oceniło, iż zagrożenie atakami zewnętrznymi wzrosło, zaś 46% dostrzega wzrost zagrożeń wewnętrznych. 31% badanych firm doświadczyło w ostatnich dwóch latach incydentów naruszających ich bezpieczeństwo, a aż 63% nie ma wdrożonej systemowej polityki bezpieczeństwa.

 

Dla podmiotów publicznych Rozporządzenie „Krajowe Ramy Interoperacyjności” - Dz.U. 2012 poz. 526 (na podstawie: Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 & 20. 2. 14), nakazuje prowadzenie okresowych audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji, oraz spełnienia innych wymogów, w tym utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.