baner1

Audyt Informatyczny

 

ikona audyt infAudyt Informatyczny

Audyt legalności oprogramowania

Zakres prac:

 

 1. Uporządkowanie dokumentacji licencyjnej.
 2. Skanowanie komputerów przez Audytora.
 3. Sporządzenie rejestru dokumentacji licencyjnej.
 4. Usługi aktualizacji oprogramowania.
 5. Wdrożenie procedur przenoszących odpowiedzialność za zainstalowane oprogramowanie na użytkownika końcowego wg zaleceń BSA (Business Software Alliance).
 6. Opracowanie raportu wstępnego.
 7. Opracowanie wymagań dotyczących likwidacji niezgodności – plan naprawczy.
 8. Szkolenia pracowników z zakresu licencjonowania i z zasad zarządzania oprogramowaniem.
 9. Szkolenia pracowników z zakresu Polityk Bezpieczeństwa.
 10. Wykonanie końcowego skanowania komputerów.
 11. Przygotowanie raportu końcowego.

Audyt penetracyjny:

Zakres prac:

 

 1. Analizy ryzyka utraty integralności, dostępności, poufności.
 2. Testy Penetracyjne.
 3. Badania bezpieczeństwa systemów webowych - portalowych.

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie „Krajowe Ramy Interoperacyjności” - Dz.U. 2012 poz. 526  (na podstawie: Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 & 20. 2. 14).

Przejdź do bezpiecznego Urzędu

 

Audyt potwierdzamy Certyfikatem legalności i zgodności działań jednostki z przepisami prawa.

 

Oferujemy wykonanie Audytu w zakresie Bezpieczeństwa Informacji, potwierdzającego zgodność działań Urzędu z wymaganiami Rozporządzenia. Korzystamy z najlepszych praktyk z ISO 27001 oraz zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.


pytania